Hälso- och sjukvårdsdirektör - Region Halland

1194

SOU 2007:047 Den osynliga infrastrukturen - om förbättrad

Vi är cirka 670 medarbetare som arbetar för att alla ska få tillgång till en god vård och omsorg på lika villkor. Tidigare på Socialstyrelsen: Utredare på enheten för Fackspråk och Informatik, med ansvar för utbildningar. Verksamhetsutvecklare, ansvarig för kvalitets- och processutveckling. Projektledare testverksamheter inom nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Myndighetsövergripande standardiseringssamordnare, SIS. Socialstyrelsen, Nationell informationsstruktur, Processmodell för vård och omsorg version 2015:1 4.1 Journalens innehåll Journalen ska innehålla uppgifter om: 1. patientens identitet, 2. patientens kontakt- och närstående uppgifter, 3. aktuellt hälsotillstånd och medicinska bedömningar, 4.

  1. Sparbart brev postnord
  2. Markera tre begrepp som är grundstenar inom objektorienterad programering
  3. Källstorp vårdcentral akut
  4. Fotbollsmatcher london
  5. Medicinmottagningen kullbergska
  6. Nominell bredd
  7. Trafikverket kristianstad bilar
  8. Vuxenutbildningen gävle
  9. Medarbetarportalen uu resor

Socialstyrelsen utvecklar nationella informationsmängder (NIM:ar) som bidrar till att skapa en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation kring patienter och brukare. En NIM är en standardiserad beskrivning av hur en avgränsad informationsmängd kan dokumenteras på ett strukturerat och entydigt sätt, oberoende av i vilken del av vård och omsorg den dokumenteras. NATIONELL INFORMATIONSSTRUKTUR 2016:1 SOCIALSTYRELSEN 11 Begrepp Definition enligt Socialstyrelsens termbank Beskrivning och kommentar enligt NI Relation till andra modeller dokumentera den utförda aktiviteten, exempelvis att kalla brukaren till ett personligt möte. Representeras i information Socialstyrelsen har ett nationellt samordningsuppdrag för den gemensamma informationsstrukturen, vilket innefattar den del av interoperabiliteten som benämns som semantisk interoperabilitet (se figur 1).

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen att ansvara för förvaltning och utveckling av den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket,  Samarrangemang mellan Socialstyrelsen – Sveriges Kommuner och Landsting för vård och omsorg och Nationell Informationsstruktur, båda på Socialstyrel. Socialstyrelsen Ansvarar för Nationell informationsstruktur, NI, och Nationellt fackspråk för vård och omsorg, NF. Hanterar de förfrågningar som  Socialstyrelsen har genom Nationell informationsstruktur (NI) och Nationellt fackspråk (NF) lagt grunden till en beskrivning av verksamheten vård och omsorg. NI  För att råda bot på det så har Socialstyrelsen i projektet Nationell Informationsstruktur beskrivit hur informationen ska struktureras och vilken typ av uppgifter som  Socialstyrelsens arbete med att utveckla en nationell informationsstruktur (NI) och ett nationellt fackspråk (NF) för vård och omsorg.

Insatser för att förbättra vården för personer med kroniska

Referens­modeller. Nationella informations­mängder Ladda hem nationell informationsstruktur 2020:1 som: XMI-fil: NI_2020_1.xmi PDF-fil hälso- och sjukvård: Nationell Informationsstruktur 2020:1 - Modeller för hälso- och sjukvård.pdf PDF-fil socialtjänst: Nationell Informationsstruktur 2020:1 - Modeller för socialtjänst.pdf Socialstyrelsen utvecklar nationella informationsmängder (NIM:ar) som bidrar till att skapa en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation kring patienter och brukare. En NIM är en standardiserad beskrivning av hur en avgränsad informationsmängd kan dokumenteras på ett strukturerat och entydigt sätt, oberoende av i vilken del av vård och omsorg den dokumenteras. Juridik Arbetet i förvaltningen av nationell informationsstruktur (NI) som vi kallar ”rättsliga överväganden” handlar om att identifiera uttryckliga dokumentationskrav (ska-krav) som kommer till uttryck i lagar, förordningar och föreskrifter, och att analysera om och i så fall hur dessa krav bör representeras i NI. Stöd för användning av nationell informationsstruktur (NI) Tillämpningsanvisningar Den verksamhet som vill uttrycka ett specifikt dokumentationsbehov med hjälp av NI måste avgränsa vilken del av behovet som rör dokumentation i patientjournal alternativt i personakt.

Nationell Informationsstruktur 2021:1

Nationell informationsstruktur 2019:1 Modeller för hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen. 1 Begrepp. Beskrivning/definition enligt NI/Socialstyrelsens termbank.

Socialstyrelsen nationell informationsstruktur

Produkterna inom förvaltningen vänder sig till verksamhetsområdena hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Instruktion för Socialstyrelsen Förordning (2015:284) ”skapa och tillhandahålla enhetliga begrepp, termer och klassifikationer inom sitt verksamhetsområde” ”skapa, beskriva och tillhandahålla en ändamålsenlig informationsstruktur inom sitt verksamhetsområde” 11 Informatiker inom e-hälsa till Nationell informationsstruktur till Socialstyrelsen.
Avställning fordon företag

Socialstyrelsen nationell informationsstruktur

4.

fick Socialstyrelsen även uppdraget att ta ett nationellt samordnings-ansvar för frågorna. På Socialstyrelsen drivs arbetet med gemensam informationsstruktur främst i två områden: nationell informationsstruktur (NI) och nationellt fackspråk (NF). NI omfattar process-, begrepps- … Socialstyrelsen . 106 30 Stockholm .
Riskanalyser arbetsmiljö

Socialstyrelsen nationell informationsstruktur vit taxi service
etiologi astma
skolor varberg
hur kollar man hur mycket surf man har kvar
bankgiro gratis kans

Nationell Informationsstruktur 2019:1 - Modeller för vård

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. med nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk, S2007/4754/FS ”Socialstyrelsen ska vidareutveckla och kvalitetssäkra den nationella informationsstrukturen så att den stödjer och leder till målen om en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Faktadel: Nationell informationsstruktur, NI Nationell informationsstruktur, NI, är ett ramverk för strukturerad dokumentation inom vård och omsorg.


Navid loniakan läkare
arbetsgivaravgift 26 ar

Introduktion till nationell informationsstruktur - Nationell

Den 1 maj 2021 börjar lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista att gälla. Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla som ger vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel. Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att under 2013 fortsätta arbetet med den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Uppdraget är en fortsättning på och utveckling av regeringsuppdraget den 16 maj 2012 (dnr S2007/4754/FS).